Kontakt

Informacije

MONTESSORI DJEČJI VRTIĆ MALI CVIJETAK

Gradišćanskih Hrvata 20, 21000 Split

OIB: 46384321674

Ravnateljica: Elizabeta Rakidžija

Radno vijeme

06:30 – 20:30 h

Email

malicvijetaksplit@gmail.com

Telefon

091 918 3492

Lokacija 1 – Ravne Njive

Gradišćanskih Hrvata 20
21 000 Split
Kontakt: 091 762 6354
Radno vrijeme: 07:00 – 20:00 h

Lokacija 2 – Visoka

Ninska 48
21 000 Split
Kontakt: 091 918 3492
Radno vrijeme: 06:30 – 20:30 h