Naziv projekta

Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Montessori dječjeg vrtića Mali Cvijetak u Gradu Splitu, Ugovor UP.02.2.2.16.0097

1.462.459,60 HRK

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

1.462.459,60 HRK

Ukupni iznos bespovratnih sredstava

23.12.2021. – 22.08.2023.

Razdoblje provedbe projekta

Montessori dječji vrtić Mali cvijetak

Korisnik bespovratnih sredstava

Kratki opis projekta

Svrha projekta je doprinos usklađenju poslovnih i obiteljskih obveza roditelja djece korisnika usluga ranog školskog i predškolskog odgoja na području Splita i SDŽ. Produljeni boravak ključan je preduvjet za sudjelovanje roditelja na tržištu rada budući da roditelji djece koja pohađaju vrtić imaju radna mjesta na kojima im je radno vrijeme u disbalansu sa radnim vremenom vrtića te imaju poteškoće u usklađenju obveza.

  • Projektom se uvodi nova usluga produljenog boravka te će novo radno vrijeme vrtića biti od 06:00-20:30 sati uz redovno radno vrijeme 06:00-16:00 sati te produljeno radno vrijeme 16:00-20:30 sati.
  • U provedbi projekta sudjelovati će 8 odgajatelja
  • Provedbom projekta 12 odgajatelja će sudjelovati na edukacijama u svrhu osposobljavanja u području socijalnih usluga
  • Projektom je planirano uvođenje posebnog likovnog programa uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja

Krajnje korisnike čine obitelji s uzdržavanim članovima koji koriste usluge ranog i predškolskog obrazovanja prema čijim potrebama su definirane nove usluge projekta kako bi uskladili poslovne i obiteljske obveze

Ciljevi projekta

Cilj projekta je osnažiti i proširit usluge dječjeg vrtića Montessori dječjeg vrtića Mali Cvijetak kroz novu uslugu produljenog boravka djece u vrtiću te uvođenje novog posebnog programa s ciljem olakšavanja usklađenja obiteljskih i poslovnih obveza obiteljima s uzdržavanim članovima korisnika usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Elizabeta Rakidžija

Kontakt osoba za više informacija

Realizacija projekta

Edukacija Odgovorno odgojiteljstvo