Nabava didaktičke opreme

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi Ne Broj ugovora UP.02.2.2.08.0009 Naziv projekta „Unaprjeđenje usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Montessori dječjeg vrtića Mali cvijetak u Splitu“ OIB tvrtke ili organizacije 46384321674 Naziv tvrtke ili organizacije Montessori dječji vrtić Mali cvijetak Osoba za kontakt Elizabeta Rakidžija Lokacija Splitsko-dalmatinska , Split Kontakt telefon +385 21…